NOVOSTI


Tehnički centar

15.09.2009.

Počeo je sa radom Tehnički centar kao poslovna jedinica preduzeća Mega-promet doo......

opširnije
Tehnički centar
 

MALOPRODAJA


Od osnivanja pa do danas maloprodajni objekti u mestima (Osipaonica, Lozovik, Selevac, Oresac, Smederevo) predstavljaju osnov naše prodajne mreže i ponude koju konstantno održavamo. Trudimo se da cenovno budemo najprikladniji potrošačima prema mogućnostima i kretanjima na tržistu.


Sve vrste mineralnih đubriva ( NPK, KAN, UREA, AN ) kako za jesenju setvu tako i za prolećno prihranjivanje zemljišta redovna je ponuda u svim našim objektima a za svaku ponuđenu vrstu garantujemo kvalitetom u skladu sa propisanom obavezom.


U osnovnoj ponudi je i građevinski materijal za grubu gradnju ili osnovno održavanje u domaćinstvima, a to su uglavnom sve vrste: cementa, opekarskih proizvoda, bet. gvožđa, armaturnih mreža itd.


Pored ovih osnovnih roba koja konstantno imaju svoja mesta u našim objektima u ponudi imamo i uvrećani prirodno sušeni kukuruz i stočno brašno.


Kontrolisano manji broj vrsta roba u ponudi opredelilo nas je da im posvetimo veću pažnju u smislu kvaliteta i cena a samim tim i konkurentnost na tržistu.


Osnovni uspeh poslovanja naših maloprodaja jeste zadovoljstvo dugogodišnjih kupaca koji su sigurni u robu i uslugu iz naše ponude i konstantno svoje potrebe podmiruju u našim trgovinama.