NOVOSTI


Tehnički centar

15.09.2009.

Počeo je sa radom Tehnički centar kao poslovna jedinica preduzeća Mega-promet doo......

opširnije
Tehnički centar
 

TRANSPORT I LOGISTIKA


Kao nastavljanje porodične tradicije u transportnim uslugama preduzeće Mega-Promet DOO zadržalo je mogućnost uslužnog transporta u drumskom saobraćaju sa vozilima iz sopstvenog voznog parka. To su dva kamiona nosivosti do 25 t tereta. Kod potrebe angažovanja više vozila u jednom lotou angažujemo lokalne prevozničke firme i možemo odgovoriti i na najzahtevnije uslove.

Zbog idealnog saobraćajnog polozaja Smedereva i naših izgrađenih skladišnih kapaciteta u mogućnosti smo ponuditi razne logističke usluge, počev od pretovara i prevoza do skladišta i utovara svih vrsta roba.

Posebno je interesantan pretovar mineralnih đubriva kako uvračan tako i u rinfuznom ( rasutom ) stanju iz rečnih plovila do sopstvenih skladišta ili prema daljim odredištima.


U dosadašnjem periodu poslovanja vršili smo navedene usluge u količinama od preko 100.000 t kako za domaće partnere tako i za velike svetske kompanije iz Austrije, Rusije, Rumunije itd.